ทำงานประจำที่ไทยก็สามารถเรียนต่อระดับปริญญากับมหาวิทยาลัยระดับโลกไปพร้อมกันได้

workstudy

เทคโนโลยีในปัจจุบันมีความก้าวหน้าขึ้นมากและส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทั้งในระดับสังคม วงธุรกิจ หรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตในวันๆ หนึ่งของเราก็เปลี่ยนแปลงไปมากหลังจากที่เรามี Smart phone และ High Speed Internet นะครับ กิจกรรมต่างๆ ในโลกออฟไลน์ก็ทยอยถูกแทนที่โดยเทคโนโลยีที่ง่าย สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งนอกจากจะทำให้เราทำอะไรได้หลายๆ อย่างในเวลาเดียวกันแล้ว ยังสามารถทำให้เราทำกิจกรรมเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ด้วยครับ

ในด้านการศึกษาก็เช่นกันครับ ในปัจจุบัน การศึกษาที่อยู่บนระบบปกติ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน สถาบัน หรือมหาวิทยาลัยจริงๆ เริ่มถูกทดแทนโดยการศึกษาที่อยู่บนระบบออนไลน์มากขึ้น ซึ่งการศึกษาบนแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น www.coursera.com, www.edx.com, www.udacity.com, www.udemy.com หรือ www.skillane.com ของไทยเราเอง เริ่มเป็นที่นิยมเพิ่มขึ้น เนื่องจากมี Course ทั้งระยะยาวและระยะสั้น ซึ่งเป็นสอนวิชาต่างที่น่าสนใจหลากหลายที่ทำให้เราๆ สามารถเพิ่มเติมความรู้และทักษะได้สะดวก รวดเร็ว และเวลาที่ใช้ในการเรียนก็เหมาะสมกับวิถีชีวิตในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น เช่น เราอาจมีเวลาในแต่ละวันไม่มากหรือไม่แน่นอน ซึ่งระบบเหล่านี้ ได้เพิ่มความสะดวกให้กับเราในการเรียนผ่านหลากหลายแพลตฟอร์ม เช่น คอมพิวเตอร์ ไอแพด หรือแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือ ในเวลาที่เราสะดวก ขอให้เราสามารถเชื่อมต่อเข้าแพลตฟอร์มต่างๆ ผ่านระบบอินเตอร์เนตได้

ถึงตอนนั้น หลายคนอาจตั้งคำถามว่า หากอยากจะเรียนหนังสือที่เป็นดีกรีจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นอนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศผ่านระบบอินเตอร์เนตที่ไม่ใช่แพลตฟอร์มเอกชนตามที่กล่าวไว้ข้างต้นนั้นจะทำได้หรือไม่ คำตอบคือได้ครับ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศมีหลักสูตรที่เป็น Distance Learning ที่น่าสนใจมากมาย ซึ่งนอกจากค่าเรียนจะไม่สูงมาก ระบบการเรียนยังมีความยืดหยุ่นสูง โดยอาจเรียนที่เมืองไทยอย่างเดียวหรืออาจสามารถไปเรียนที่มหาวิทยาลัยดังกล่าวในระยะเวลาสั้นๆ ได้ด้วยครับ ดังนั้นจึงเปิดโอกาสให้เราสามารถที่จะสามารถเรียนจบจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่มีชื่อเสียงในขณะที่เรายังทำงานในประเทศไทยไปพร้อมกันได้ด้วยครับ

การสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรเหล่านี้ โดยหลักแล้วจะคล้ายคลึงกับการสมัครเรียนหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เช่น มีผลการเรียนในระดับก่อนหน้าที่ดีใช้ได้ มีผลคะแนนภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เป็นต้นครับ ในด้านการกรอกใบสมัคร บางมหาวิทยาลัยอาจต้องการให้ผู้สมัครเขียน Essay สั้นๆ เพื่อแนะนำตัวเองให้กับมหาวิทยาลัยและหลักสูตรดังกล่าวได้ทราบครับ โดยการเขียน Essay สำหรับการสมัครเรียน Distance Learning ยังคงมีความสำคัญและต้องตอบคำถามภายใต้ความยาวที่มหาวิทยาลัยกำหนดครับ

ข้อดีของหลักสูตรการเรียนออนไลน์ที่สมัครเรียนโดยตรงกับมหาวิทยาลัยต่างๆ อีกอย่างหนึ่งคือ เมื่อเรียนจบแล้ว ผู้เรียนก็จะได้รับปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยดังกล่าวโดยตรง โดยไม่มีชื่อของ Provider ที่เป็นแพล็ตฟอร์มเอกชน เช่น Coursera, edx ครับ ซึ่งก็จะสามารถใช้อ้างอิงเพื่อประกอบการสมัครงานหรือเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นได้เหมือนกับที่เราไปเรียนในหลักสูตรที่ต้องไปนั่งเรียนที่มหาวิทยาลัยในต่างประเทศจริงๆ ครับ

ผู้เขียนอยู่ระหว่างการศึกษากับ University of London with the Academic Direction from the London School of Economics and Political Science

http://www.innerview.co