PRE-WRITING EXERCISE 1 – เริ่มต้นดีมีชัย (เกิน) กว่าครึ่ง

Tai Articles Cover1.png

ในซีรี่ส์นี้ จะเรามาว่ากันด้วยเรื่องแบบทดสอบก่อนเขียน Statement of Purpose (SoP) หรือ Pre-Writing Exercise ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 ตอน โดยในตอนแรกนี้ เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดเค้าโครงของ SoP ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคิด Theme ของ SoP และหลักการเขียนและข้อพึงระวังในการเขียน SoP ต่อไป

พอจะเริ่มลงมือเขียน SoP เพื่อสมัครเรียนต่อต่างประเทศ หลายๆ คนอาจไม่มั่นใจว่าจะเริ่มจากจุดไหนดี? บ้างก็ขอตัวอย่างจากรุ่นพี่หรือหาจากอินเตอร์เน็ตมาดูเป็นตัวอย่างแล้วลงมือเขียนเลย หรือยิ่งไปกว่านั้นก็อาจจะ “ว่าจ้าง” ให้คนอื่นเขียนให้ อย่างหลังเป็นสิ่งที่ผิดมหันต์นะครับตามที่เคยเป็นข่าวว่ามีนักเรียนไทยโดนมหาวิทยาลัยต่างประเทศจับได้ อย่างไรก็ตาม กรณีนี้ต่างกับการให้ผู้มีประสบการณ์ช่วยวิจารณ์ผลงานที่เราเขียนเองซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการเขียน SoP หรือ Application Essay ประเภทอื่นๆ และจะมีการลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ในโอกาสต่อไป

สิ่งแรกที่นักเรียนควรคำนึงถึงคือ การวางแผนเค้าโครงของ SoP ก่อนเริ่มลงมือเขียน ซึ่งจะเป็นขั้นตอนที่สำคัญกว่าการลงมือเขียนจริง เพราะการวางเค้าโครงที่ดีจะช่วยทำให้เราสามารถคุมเนื้อหาและแนวทางในการเขียนให้เป็นไปในทางเดียวกัน และเมื่อจะลงมือเขียนจริงก็ใช้เวลาน้อยกว่าการเขียนแบบไม่ได้วางเค้าโครงไว้ การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงในขณะที่ยังเป็นเค้าโครงก็สามารถทำได้ง่ายกว่า เพราะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเมื่อลงมือเขียนเป็นเรียงความไปแล้วอาจหมายถึง การต้องลงมือเขียนใหม่!! สำหรับผู้ที่ไม่ชอบวิธีวางเค้าโครงก่อนเริ่มลงมือเขียน (คิดในหัวไวกว่าเห็นๆ) ก็อยากขอให้ลองเปิดใจใช้วิธีนี้ดูครับ น้องๆ และเพื่อนๆ อาจพบกับโลกใหม่ โลกของการเขียนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพอย่างที่ผมเคยเปิดใจลองใช้วิธีนี้ และพบว่าการเขียนมีประสิทธิภาพขึ้นจริงๆ

เพื่อให้ง่ายต่อการอธิบาย เราสามารถแบ่งเค้าโครงของ SoP เป็น (1) เค้าโครงหลัก และ (2) เค้าโครงย่อย

เค้าโครงหลักของ SoP นั้น ชื่อก็บอกในตัวอยู่แล้วว่ามหาวิทยาลัยอยากทราบ “วัตถุที่นักเรียนประสงค์” นักเรียนจึงต้องเล่าที่มาและที่ไปของการสมัครเรียนในครั้ง ดังนั้น คำถามที่นักเรียนต้องตอบให้ได้คือ “Where did you come from?” “Where are you today?” “Where do you see yourself in the future?” ทั้งนี้ นักเรียนควรใช้เวลาพอสมควรในการตอบ 3 คำถามข้างต้นนี้ เพื่อให้มีความชัดเจนกับตัวตนและทิศทางที่จะเขียนลงใน SoP โดยเราอาจนึกถึงเหตุการณ์ที่สำคัญๆ ในชีวิตที่เราได้เรียนรู้ ทำให้เราเติบโตขึ้น อย่างไรก็ตาม หลายๆ คนอาจคิดว่า “ทำไมกว้างจัง? นึกไม่ออกว่าเอาเรื่องอะไรมาเขียน” ไม่ต้องห่วงครับ ไว้เดี๋ยวคราวหน้า เรามาลองทำ Theme Exercise เพื่อค้นหาว่าเราจะสามารถหยิบประสบการณ์ในชีวิตไหนมานำเสนอใน SoP ได้บ้าง

เมื่อเราได้เค้าโครงหลักของ SoP แล้ว ต่อไปก็คือการเขียนเค้าโครงย่อย ซึ่งก็คือการนำแต่ละคำถามจากเค้าโครงหลักมาร้อยเรียงให้เป็นเรื่องราวและขยายความให้ละเอียดยิ่งขึ้น โดยเราอาจเขียน Outline เป็น Bullet Point ด้วยประโยคหรือถ้อยความสั้นๆ เพื่อเป็น Guideline ให้เรานำไปเขียนต่อไปเรียงความได้ ถ้าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของ SoP ก็ควรจะในขั้นตอนนี้เพราะจะทำได้ง่ายกว่าเมื่อเริ่มเขียนเรียงความแล้ว ทั้งนี้ การถ่ายทอดเนื้อหาในส่วนอาจทำได้หลากหลายวิธีแล้วแต่สไตล์และความถนัดของนักเรียน แต่ถ้าไม่รู้ว่าจะควรจะเขียนอย่างไรดี น้องๆ และเพื่อนๆ อาจลองหาตัวอย่างงานเขียนในหนังสือประเภทรวมรวบตัวอย่าง Statement of Purpose ซึ่งมีวางขายตามร้านหนังสือมาศึกษาเป็นแนวทาง แต่อย่าลอกตัวอย่างในหนังสือมานะครับ เพราะนอกจากจะทำให้งานเขียนไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราแล้ว ยังถือเป็นการคัดลอก (Plagiarism) ซึ่งถือเป็นความผิด และหากมหาวิทยาลัยจับได้ก็จะทำให้เราหมดโอกาสเข้าเรียนต่อทันที

เพื่อให้เห็นภาพ ผมขอหยิบยกตัวอย่างของเค้าโครง SoP มาให้ลองพิจารณากัน อย่างไรก็ตาม Outline ด้านล่างเป็นเพียงตัวอย่างสมมติเพื่อแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของ เนื้อหาของ SoP ทั้งนี้ Outline ดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงไปตามข้อเท็จจริงและแนวคิดในการถ่ายทอดการนำเสนอข้อมูลของนักเรียนแต่ละคน

taioutline

ในคราวหน้าเราจะมาช่วยกันค้นหาแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ชีวิต เพื่อเลือกหัวข้อ (theme) ในการเขียน SoP กันครับ

www.innerview.co

Tai Articles Cover1